Algemene voorwaarden & informatie – Kinderfeestjes & workshops


Reserveren
Bij het reserveren/boeken van een kinderfeestje of workshop ga je akkoord met de algemene voorwaarden zoals vermeld op deze pagina.

Een reservering is definitief wanneer deze van beide kanten schriftelijk wordt bevestigd via e-mail.

Aansprakelijkheid
Deelname geschiedt op eigen risico. Oceans Specials is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of letsel in welke vorm dan ook. Dit geldt ook voor kinderfeestjes en workshops die op andere locaties gegeven worden.

Het verdient aanbeveling om tijdens een kinderfeestje of workshop kleding te dragen waarop vlekken geen probleem zijn. Oceans Specials is niet aansprakelijk voor schade en/of vlekken in de kleding of schoenen.

Verantwoordelijkheid
De klant is verantwoordelijk voor het gedrag van de deelnemers. Oceans Specials behoudt zich het recht om deelnemers aan te spreken wanneer er sprake is van vernieling, ondeugdelijk gebruik van gereedschappen en/of materialen of ongepast gedrag. Om die reden kan een kinderfeestje of workshop voortijdig gestopt worden of kunnen deelnemers buitengesloten worden van de activiteit.
Als de situatie onwerkbaar is voor de medewerkers van Oceans Specials, hebben zij het recht om eerder dan de afgesproken tijd te vertrekken.

Er is altijd minimaal 1 ouder of begeleider aanwezig van 18 jaar of ouder. Ouders/verzorgers blijven ten allen tijden verantwoordelijk en helpen waar nodig mee, zoals het aanreiken van materialen enzovoorts. Ouders/begeleiders kunnen tegen meerprijs meedoen met de creatieve activiteit.

Locatie
De klant zorgt voor een geschikte locatie met voldoende werkruimte.
Een grote tafel om aan te werken en omheen te lopen is noodzakelijk.

Groepsgrootte en leeftijd
Het minimum aantal deelnemers voor een kinderfeestje of workshop is 6 personen.

Minimum leeftijd voor de kinderfeestjes en workshops is 6 jaar. Indien er een andere minimum leeftijd van toepassing is vanwege veiligheid, dan staat dit duidelijk vermeldt bij de uitleg van de activiteit.

Prijzen, kosten en betaling
Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Wij rekenen € 0,25 onkostenvergoeding per kilometer buiten Almere.
Kinderfeestjes en workshops zijn te boeken in een straal van ongeveer 50 kilometer rondom Almere (1359JG). Parkeerkosten worden in alle gevallen in rekening gebracht.

Bij bevestiging van de reservering wordt een aanbetaling van 10% gevraagd. De overige kosten dienen vooraf per overboeking (2 weken voor de datum van het kinderfeestje of de workshop) te worden betaald op de bankrekening van Oceans Specials zoals vermeld op de factuur.

Annuleren of verplaatsen
Oceans Specials kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitvallen van een kinderfeestje of workshop door overmacht. Indien mogelijk wordt het kinderfeestje of de workshop naar een ander moment verplaatst.

Het annuleren van een kinderfeestje of workshop kan tot 14 dagen voor de geplande datum kostenloos. In geval van annuleren binnen het termijn van 14 dagen voor de geplande datum, wordt 50% van de totale kosten in rekening gebracht. In geval van annuleren binnen 48 uur van de geplande datum, wordt 100% van de totale kosten in rekening gebracht.

Het verplaatsen van een kinderfeestje of workshop kan tot 7 dagen voor de geplande datum kostenloos. In geval van verplaatsen binnen het termijn van 7 dagen voor de geplande datum, wordt een toeslag van 10% van de totale kosten in rekening gebracht. In geval van verplaatsen op de geplande datum, wordt een toeslag van 25% van de totale kosten in rekening gebracht.
In geval van overmacht, bijvoorbeeld ziekte van de jarige of het meerendeel van de deelnemers, dan kan er in overleg gekeken worden naar een kostenloze oplossing.

AvG/Privacy
Persoonslijke gegevens worden alleen gebruikt voor het reserveren en afstemmen van een kinderfeestje of workshop, betaling daarvan en de administratie.

Deelnemers worden nooit herkenbaar in beeld gebracht op social media of onze website. Tenzij hier (schriftelijk) toestemming voor is verleend door ouders/verzorgers van minderjarigen of de betreffende (volwassen) persoon zelf.

Overig
Bij een kinderfeestje en workshop wordt er van uitgegaan dat alle deelnemers dezelfde activiteit/activiteiten doen. Alleen in onderling overleg is een mix ook mogelijk.

Het is verboden om foto’s van deze website te kopiëren en te gebruiken voor andere doeleinden.

Oceans Specials behoudt zich het recht voor om informatie op de website tussentijds aan te passen en de prijzen te wijzigen.